O društvu

Slovensko društvo za boj proti raku je bilo ustanovljeno 1. aprila 1971 na pobudo prof. dr. Božene Ravnihar, dolgoletne direktorice Onkološkega inštituta Ljubljana.

Namen društva je bil osveščati prebivalstvo o raku, prvih znakih te bolezni in o zdravem načinu življenja, s čimer je mogoče zmanjšati obolevnost in posredno tudi umrljivost za rakom. Aprila leta 1984 so se društva, ki so bila ustanovljena po Sloveniji, povezala v Zvezo slovenskih društev za boj proti raku.

Obalno društvo za boj proti raku je bilo ustanovljeno na pobudo Zveze društev za boj proti raku v začetku devetdestih let. Prvi predsednik je bil Janislav Ravnikar, dr. med., spec ginekologije in porodništva. Po nekaj letih je vodenje prevzel Milan Krek, dr. med., spec. javnega zdravja. Društvo je nato ponovno zaživelo leta 1997, ko je predsedovanje prevzela Marija Šonc, prof. specialni pedagog, strokovni del pa Jadranka Vrh Jermančič, dr. med., spec. patološke morfologije, katera je prevzela naslednji mandat vodenje društva vse do leta 2012.

Prof. dr. Andrej Coer, dr. med, spec. patološke morfologije in redni profesor je društvo vodil od leta 2012 do leta 2019. Leta 2019 je predsedovanje prevzel as. Tomaž Jakomin, dr. med., spec. kirurgije. Društvo je eno izmed najaktivnejših v državi in ima vidno vlogo pri ozaveščanju o raku v Slovenki Istri in okolici.

Organi društva so

Skupščina

vsi člani društva

Izvršilni odbor

  • predsednik: Tomaž Jakomin
  • podpredsednik: Matjaž Grbec
  • tajnik: Ines Prodan
  • člani: Anja Kovač, Natalija Keber

Nadzorni odbor

  • predsednik: Jadranka Vrh
  • član: Sonja Bačar
  • član: Janja Zver

Disciplinska komisija

  • predsednik: Andrej Cor
  • član: Dijana Letič
  • član: Lara Ružić

Sekcije

društvo lahko ustanovi sekcije. So metode dela društva, organizirane po interesnem principu članov društva.

Poročila