Dijak dijaku proti raku

Projekt “dijak-dijaku proti raku” potek že več kot 10 let na večini obalnih srednjih šol

Namen projekta je ozaveščanje o raku mod in dojk, učenje samopregledovanja, približevanje bolezni in raka ter utrjevanje zdravega življenjskega sloga.Projekt izvajamo s pomočjo učiteljev – mentorjev in dijakov – prostovoljcev.

 

Izvaja se v obliki krožka z zdravniki specialist, kot skupinsko delo v razredih ob modelih dojk in mod in s posredovanje vzgojno-zdravstvenega gradiva.

Dijakom prostovoljcem podelimo ob končanem projektu priznanja in omogočamo tudi predavanja za učitelje in starše.

S projektom smo v društvu pričeli v začetku novega tisočletja ob zavedanju kako pomembno je pričeti z ozaveščanjem o raku čim prej, že pri mladih. Po večletnem uspešnem delu se je projekt DIJAK DIJAKU PROTI RAKU uveljavil domala na vseh srednjih šolah na Obalnem območju. Razširil se je tudi na številne šole po Sloveniji. Večkrat smo ga predstavili tudi preko lokalnih medijev in preko RTV SLO vsej slovenski javnosti in je bil z zanimanjem sprejet.

Rak je v porastu. Skoraj ni človeka, ki se s to boleznijo ne bi srečal sam ali preko bolnih med bližnjimi.

Tudi mladi se zavedajo, da je bolezen med nami. Zato z zanimanjem prisluhnejo kako živeti, da bi zmanjšali možnost zbolevanja za rakom in kako ga lahko odkriijemo zgodaj, ko je ozdravljiv. Projekt je namenjen je osveščanju o raku in učenju samopregledovanja dojk in mod pri mladih. Rak dojk je namreč najpogostejši ženski rak in je v porastu. Rak na modih pa je bolezen fantov in mladih moških, najpogosteje se pojavi med 18. in 35 letom.

Ozaveščanje je pomembno, da ne bi ugasnilo kakšno mlado življenje zaradi neznanja, sramu in strahu.

Namen projekta:

ozaveščanje o raku mod in dojk, učenje samopregledovanja, približevanje bolezni in raka ter utrjevanje zdravega življenjskega sloga

Izvedba projekta:

• pridobitev mentorice in dijakov prostovoljcev
• učene delavnice z zdravniki specialisti
• skupinsko delo v razredih ob modelih dojk in mod
• posredovanje vzgojno-zdravstvenega gradiva
• priznanja dijakom
• predavanja za učitelje in starše

Promocija projekta:

  • na šolskih in javnih prireditvah, v medijih
  • Sočasno lahko predavanja o raku za učitelje in starše.

Cilj projekta:

  • osveščenost mladih, vzgoja za zdrav življenjski slog, manj raka, manj smrti za rakom, manj strahu pred rakom. Tudi na tak način lahko prispevamo kamenček v mozaiku zdravja ter preprečevanja in boljšega preživetja pri rakavih boleznih.