Postani član društva

Društvo deluje že od samega začetka na prostovoljni bazi.

Društvo deluje skladno z 10-letnim s programom zveze regijskih društev za boj proti raku »SLOVENIJA PROTI RAKU 2010- 2020« ob upoštevanju KODEKSA PROTI RAKU.

Evropksi kodeks proti raku

Prvo različico Kodeksa so pripravili strokovnjaki že leta 1986, nova spoznanja o nevarnostnih dejavnikih raka in tudi o ukrepih za čim prejšnje odkrivanje morebitne bolezni pa so narekovala njegovo posodobitev, prvič leta 1995, potem 2003 in nato še leta 2014. Gre za nasvete, s kakšnim ravnanjem si je mogoče kar najbolj zmanjšati ogroženost z rakom pa tudi drugimi kroničnimi boleznimi.

Cilji društva

Cilji se nanašajo na osveščanje laične in strokovne javnosti o dejavnikih tveganja za nastanek raka, možnostih preprečevanja in zgodnjega odkrivanja ter o pomenu udeležbe v presejalnih programih za raka.

Delovanje društva zajeme vse tri stebre zdravstvene preventive:

  • Primarna preventiva
  • Kako živeti, da ne bi zboleli za rakom
  • zdravstvena vzgoja
  • zakonodaja
  • Sekundarna preventiva
  • Kako raka odkriti v zgodnjih stadijih ali v predstopnjah
  • zdravstvena vzgoja
  • presejalni programi (ZORA, DORA, SVIT)
  • Terciarna preventiva
  • Kako raka uspešno zdraviti

Postani član!